Program pro komunální volby 2018

Vážení občané,

sestavili jsme za Českou pirátskou stranu odpovědnou kandidátku, kterou Vám nyní představujeme spolu s programem pro komunální volby 2018. Hlavní priority jsou jasné - chceme úřad bez bariér, který bude maximálně vstřícný a otevřený všem občanům. Chceme navázat na vše dobré, co se podařilo předchozím zastupitelům. Budeme stát na Vaší straně a s Vaší pomocí uděláme z Kroměříže ještě lepší místo pro život.

1. Otevřená a transparentní radnice

Uvidíte nám pod ruce | Jednání výborů a komisí bude přístupné veřejnosti, všechna setkání budou oznámena s dostatečným předstihem a záznamy budou zveřejněny online.

Radnice pro občany | Možnost setkání zastupitelů města s jeho občany je pro nás samozřejmostí. Radnice bude otevřena všem.

Na dvě kliknutí | Ukážeme Vám, za co ve městě utrácíme. Pomocí transparentního rozklikávacího rozpočtu se můžete seznámit s finančními toky v obci.

Průhledná výběrová řízení | Vždy si prověříme všechny subjekty, které se budou hlásit do výběrových řízení vypsaných městem Kroměříž. Řízení budou transparentní a jejich průběh budete moci sledovat krok za krokem. Konec uzavřeným výběrovým řízením.

Žádné tajnosti v organizacích města | Transparentně ukážeme hospodaření organizací patřících pod město - Kroměřížských technických služeb, Sportovních zařízení města Kroměříže, Sociálních služeb města Kroměříže atd.

Pirát ví, Vy budete vědět také | Prostřednictvím webových stránek a Facebooku Vás budeme pravidelně informovat o fungování našeho města.

Méně byrokracie | Úřady musí obíhat data, ne lidé! Podpoříme implementaci nových technologií do fungování úřadů, elektronický podpis. Ať už žádost o dotaci nebo nový doklad, budeme usilovat o ulehčení Vaší cesty.

2. Život v obci, rozvoj a informace

Vy rozhodnete, kam půjdou peníze | Prostřednictvím participativního rozpočtu budete rozhodovat, které projekty budou podpořeny finančními prostředky. Budete mít možnost přihlásit vlastní projekt rozvoje města Kroměříž. (*Co je to participativní rozpočet si můžete přečíst ZDE)

Líheň nápadů | Našim cílem není jen vytvoření podnikatelského inkubátoru. Podpoříme projekty občanů města Kroměříže, které povedou k jeho rozvoji.

Pro všechny ročníky | Rozšíříme činnost Studentského fóra, vytvoříme projekty aktivního zapojení občanů všech věkových kategorií, propojíme generace.

Nejen Kroměříž bude vzkvétat | Podpoříme a budeme rozvíjet městské periferie, spádové oblasti. I tyto oblasti se budou moci zapojit do rozdělování rozpočtu.

Informace 21. století | Poštovní holubi už nefrčí a mobil má u sebe každý. Zřídíme možnost informovat občany pomocí SMS či e-mailu o podstatných událostech ve městě, plánovaných odstávkách energií, akutních haváriích, plánovaných akcích, atd.

Chytré město | V chytrém městě podpoříme chytrá a využitelná řešení. Například platbu vstupného prostřednictvím QR kódu, možnost rychlého nahlašování závad na portálu města, rozšíříme dostupnost bezplatého wi-fi připojení na veřejných místech ve městě.

Veřejné toalety | Na exponovaných místech vybudujeme chybějící bezbariérové veřejné toalety.

Přívětivé centrum města | Zasadíme se o důslednou kontrolu dodržování městských vyhlášek ve městě, aby naše město bylo bezpečným místem odpočinku.

3. Školství, sociální péče, zdravotnictví, bezpečnost

Kroměříž jako centrum vzdělání | Podpoříme budování možnosti vysokoškolského vzdělávání v Kroměříži, navážeme spolupráci místních škol a významných českých univerzit tak, aby mladí lidé nemuseli odcházet z rodného města za studiem a prací.

Důstojné stáří | Pamatujeme také na ty dříve narozené. Rozšíříme nabídku terénní pečovatelské služby, vytvoříme projekty aktivního zapojení seniorů do života města a mezigenerační mosty.

Sociální bydlení | Spoluobčanům žijícím v sociálním vyloučení pomůžeme zpátky do života, a to např. podporou výstavby sociálních bytů.

Jesle | Reagujeme na stále větší pracovní nároky kladené na maminky nejmenších dětí, pro které zajistíme dostatečnou kapacitu míst v institucích předškolního vzdělávání a v zařízeních pro děti mladší 3 let.

Společně to dáme | Občan ví nejlépe, jaká činnost mu ve městě chybí. Podpoříme vznik, rozvoj a realizaci zájmových skupin občanů.

Nejen na botičky | Zaměříme se na efektivní fungování městské policie. Ta má být službou občanům, nejen represivním činitelem. Zasadíme se o rozšíření činnosti městské policie v oblasti preventivní, podpoříme a rozšíříme její potřebné kompetence.

4. Doprava a parkování

Zelená stopa | Podpoříme ekologické formy dopravy, jakými jsou např. bikesharing, vybudujeme nabíjecí stanice pro elektromobily, budeme prosazovat alternativní pohon MHD. Na žádoucích místech rozšíříme cyklostezky, usnadníme život těm, kteří nechají doma svůj automobil a vyrazí do města na kole (cyklopruhy, stojany na kola, funkční cyklokemp).

Jeden most nestačí | Další silniční most přes řeku Moravu je nejen dlouho diskutovaný, ale velmi potřebný a vlastně nevyhnutelný.

Parkování | Zasadíme se o řešení nedostatečných parkovacích kapacit v exponovaných částech města.

Díry v dopravě | Zasadíme se o rychlejší odezvu města na podněty občanů vycházející z potřeb jejich každodenního života (chybějící přechody pro chodce, potřebná regulace rychlosti dopravy aj.).

Bezpečnost pro děti | Prostřednictvím projektů zapojení občanů města zvýšíme bezpečí těch nejmenších při jejich pohybu v silničním provozu.

5. Kultura a sport

Přespolní spolupráce | Zasadíme se o rozvíjení partnerství se spřátelenými obcemi a městy, podpoříme obce a mikroregiony.

Sportoviště | Dohlédneme na průběh a dokončení již realizovaných projektů rekonstrukce a výstavby sportovišť, která v našem městě chybí.

Prostory pro moderní umění | Umožníme mladým umělcům realizaci jejich umění, např. zřízením legální graffiti stěny, budováním prostoru pro streetart.

Společný portál | Informace o kulturním a sportovním dění na jednom místě spolu s ostatními informacemi a aktualitami, vstupným na akce, nahlašováním závad aj.

Podpora dobrých nápadů | Zasadíme se o podporu projektů v oblasti kultury a sportu.

6. Životní prostředí

Přírodní klimatizace | Místo betonových ploch více zeleně.

Ohleduplnost k přírodě | Za každý vykácený strom zasadíme dva nové.

Recyklace a redukce odpadu | Radnice a úřady půjdou příkladem. Zajistíme kontejnery na ostatní druhy odpadu (kov, textil aj.).

Šetříme přírodu | Využití dešťové vody na zálivku městské zeleně je skvělým nápadem. Budeme prosazovat úsporná opatření při osvětlení.

Kvalitní ovzduší ve městě | Vybudujeme měřící stanici, budeme důsledně kontrolovat největší znečišťovatele ovzduší, zasadíme se o zrušení výjimek pro preferované firmy.

Kroměřížané Kroměříži | Vytvoříme projekty výsadby a péče o okrasnou městskou zeleň samotnými obyvateli místních částí města.

Navrhni úpravu