REPORT: Jak proběhlo prosincové zastupitelstvo

14. 12. 2020
REPORT: Jak proběhlo prosincové zastupitelstvo
REPORT: Jak proběhlo prosincové zastupitelstvo

Pojďme si shrnout, jak proběhlo poslední zasedání Zastupitelstva Kroměříže ve čtvrtek 10. prosince. Celé zasedání si pak můžete pustit ze záznamu zde.

Tyjátr na úvod

Na úvod jednání zastupitelstva se přihlásil s doplněním programu zastupitel Kašík a navrhl doplnění a projednání bodu „Zrušení odboru kultury a cestovního ruchu.“ Tento bod jsme schválili, protože není důvod se vyhýbat vysvětlení, proč byl zmíněný odbor zrušen. Nutno podotknout, že fungoval šest let. Bohužel, jak bude uvedeno dále, jeho činnost byla neefektivní a v mnohém se snažil suplovat náplň práce Domu kultury. Problémem ale nebylo ani tak zrušení odboru, ale spíše skutečnost, že v souvislosti s touto změnou organizační struktury bylo zrušeno i místo jeho vedoucího, pana Zrny. Pravdou je, že pan Zrna je velmi blízký pánům Kašíkovi a Motyčkovi, paní Sehnalové a dle argumentů (po spojení ČSSD + Zdravé Kroměřížsko) také panu Kremlovi. Co už pravdou není, že všechny tyto akce vymyslel a vedl pan Zrna a byly jeho dílem. Významný podíl na jejich plánování, přípravě a realizaci a následném úspěchu mají jeho podřízené včetně bývalých pracovnic odboru kultury, které si své agendy převedly jinam. Nikdo tyto akce nezrušil a město je bude pořádat dále, argument pana Kremla, že město o tyto akce přijde, je prostě nesmysl.

V diskuzi padají dotazy, kdo navrhl zrušení odboru, co bylo důvodem k jejich zrušení a také proč zastupitelé nedostali podklady se zdůvodněním jeho zrušení. Ptají se nejčastěji pánové Kašík a Kreml, následováni panem Motyčkou. Po vyzvání na všechny otázky odpovídá tajemnice úřadu Veronika Škrabalová, která má ve svých pravomocích navrhovat a upravovat změny v organizační struktuře úřadu KM, které schvaluje rada a je to v její kompetenci. Zrušením odboru kultury a cestovního ruchu došlo k zefektivnění organizační struktury, k přenesení jednotlivých gescí do jiných odborů. Nedojde tedy ke snížení počtu kulturních akcí. Doposud kulturní akce v KM připravovaly Dům kultury (cca z 80 %) a odbor kultury (20 %), nyní ty, které připravovalo město, převezme právě kulturák. Část náplně odboru týkající se cestovního ruchu přebírá Turistické informační centrum KM. Bohužel Kašík, Kreml a další mají na uších a očích klapky a neslyší žádné argumenty, které jsou překládány a pořád postupují dle domluveného scénáře. Na tuto část zastupitelstva byli speciálně pozváni také občané z řad seniorů, kteří „výstup“ podporují potleskem. I tato skutečnost jen dokresluje situaci, že jde jen o divadlo, na které je pan Kašík zvyklý.

Každopádně - ani jeden ze zastánců pana Zrny a odpůrců zrušení odboru kultury a cestovního ruchu nebyl připraven na argumenty tajemnice a na její dotaz, proč se neinformovali u ní samotné, neměli odpověď, prostě si jen nechtěli nechat ujít příležitost sehrát „tyjátr“ na jednání zastupitelstva. Pan Kašík také dal hlasovat usnesení: „Zastupitelé města KM jsou hluboce znepokojení situací a zrušením odboru kultury a cestovního ruchu, požadují a ukládají Radě města představení koncepce kultury a cestovního ruchu na další zastupitelstvo.“ Toto usnesení nebylo schváleno. A navíc dle dostupného vyložení zákona o obcích nemůže Zastupitelstvo úkolovat Radu města. To by ale zastupitelé museli znát zákon o obcích. Na závěr uvedu, že město o žádné kulturní akce (které dosud odbor kultury připravoval) nepřijde, město je nadále bude pořádat spolu s Domem kultury. Ke konci se pan Zrna, jakožto vedoucí rozloučil a poděkoval za spolupráci. Pan Kreml se této možnosti vehementně dožadoval a křičel: „To nenecháte ani občana Zrnu promluvit?“ Zapomněl, že pan Zrna je ale obyvatelem a občanem Zdounek, což by věděl, kdyby ho lépe znal. P. Zrna vystoupil tedy jako vedoucí odboru.

Pozemky pro halu

Směna pozemků s KS Holding - pozemky kolem atletického stadionu za pozemky za krytým bazénem s doplatkem 17 milionů. Pozemek za krytým bazénem chce město zakoupit pro výstavbu nové multifunkční sportovní haly. Přílohou zprávy byla smlouva s uvedením jednotlivých parametrů, jako doba na realizaci stavby, která je 7 let, částka kterou budeme ještě jako město doplácet. Cena pozemku je 2000 Kč/m. Na obhajobu této ceny: Na pozemku jsou k dispozici veškeré sítě, elektrika, plyn voda, odpady. Celá plocha je již upravena na nivelaci 100 leté vody. Bohužel opět mají se vším problém ti samí zastupitelé jako Kreml, Motyčka. Jediný opoziční a rozumný argument byl od pana Opatrného, který by rád viděl nějaký projekt nebo vizualizaci, ptá se také na cenové posudky. S tímto musím souhlasit a rád bych byl pro prezentaci vizí pro celé Zastupitelstvo. Prodej pozemků prošel a s údivem hlasoval pro i pan Kreml, který měl s prodejem problém. Nešlo si nevšimnout, že při hlasování „opisuje“ od zastupitelů ČSSD, se kterými je již „zajedno“. „Metodika rozdělování dotací“ Vždy na konci roku, je potřeba vyhlásit pravidla a metodiku pro rozdělování dotací. Je nově mírně upravená dle doporučení kontrolního výboru. Další část úprav proběhne další rok. Možná by mělo dojít ke kompletnímu přepracování. Každopádně na popud některých komisí došlo již nyní k zastropování výše dotací a také bylo změněno bodové hodnocení jednotlivých žádostí. Toto vše mají v plné gesci jednotlivé komise a záleží jen na jejich aktivitě. Tou nejaktivnější je sportovní komise, která se sešla za tento rok 6x, naproti tomu na úplném chvostu je komise pro školství, ta se sešla 1x. Z tohoto důvodu bylo nejvíce podnětů na změnu metodiky nejvíce od sportovní komise, které jsem členem.

Deficitní rozpočet

Dlouhé a obšírné zdůvodnění deficitního rozpočtu hned na úvod přednesl starosta města, který je také předkladatelem zprávy o rozpočtu na rok 2021. Každý víme, že města a kraje budou ochuzeny v dalších letech o příjmy z daní a i toto se z velké části projeví již na rozpočtu na rok 2021. Hlavní jsou ale investice, které do rozpočtu zasahují. V příštím roce chce město investovat 190 milionů korun. Jde o zahájení výstavby parkovacího domu, snížení energické náročnosti bytového domu v Lutopecké ulici a také zahájení opravy domu bývalé vojenské správy v Havlíčkové, kde vzniknou nové byty. To jsou největší investice, další jsou peníze na podzemní a polopodzemní kontejnery, opravu kina Nadsklepí, opravy chodníků atd.

Otevřená města a rozklikávací rozpočet CityVizor

Předkladatelem tohoto bodu byl místostarosta Vratislav Krejčíř, který navrhl městu Kroměříži, aby se stalo členem spolku Otevřená města, z. s.. Hlavní výhodou členství v tomto spolku je přístup k otevřenému softwaru a podílu na vývoji další aplikací, které členové sdílí mezi sebou. Mezi členy je již 16 měst a obcí, město Kroměříž je tedy dalším z nich. V první fázi chce město využít aplikace CitiVizor, který je již nyní na webové adrese https://cityvizor.cz/kromeriz. Zde můžete vidět celou ekonomiku a finance města přehledně. Je možné procházet všechny faktury, smlouvy, úřední desku atd. na jednom místě. Jde o rozklikávací rozpočet, který je doplněn přehledně o grafy, vývoj v čase a také další návaznosti. Jde v současné době o nejlepší systém, který je možný mít a rozšířit tak transparenci města na další úroveň. Právě proto jsme na radnici šli, zde je další splněný bod našeho programu.

Nové vyhlášky o místních poplatcích

Radnice schválila dvě vyhlášky o místních poplatcích. Novinkou je osvobození od poplatku pro držitele psa, jehož pes má složenou canisterapeutickou zkoušku. Druhou novinkou a úlevou je zrušení poplatku z pobytu. Mnoho měst tyto poplatky navyšuje, aby se „zahojilo“ při propadu příjmů z daní, my na městě jsme se rozhodli právě naopak - podpořit tak provozovatele hotelů a penzionů.

Navrhni úpravu