Půlroční vysvědčení aneb jak Piráti na radnici pracují

08. 06. 2019
Půlroční vysvědčení aneb jak Piráti na radnici pracují
Půlroční vysvědčení aneb jak Piráti na radnici pracují

Za Piráty jsou vidět výsledky práce a byla by škoda se o ně s vámi nepodělit. Přinášíme vám krátký souhrn toho, co za pouhého půl roku pirátští zástupci na radnici zvládli.

 • Již od začátku letošního roku se občané mohou nově setkat s vedením města mimo osobně sjednané schůzky také každou první středu v měsíci, a to bez objednání. Lidé se mohou vedení města zeptat na různé otázky nebo jim sdělit své problémy či nápady k řešení.
 • V dubnu byla slavnostně otevřena legální graffiti stěna pro moderní umění, která bude díky příspěvku pirátského místostarosty Vratislava Krejčíře brzy rozšířena o další panely. Všechny práce na této stěně potom proběhnou na dobrovolnické bázi.
 • Začátkem června proběhla ve školkách zřizovaných městem instalace čidel pro měření znečištění ovzduší. Z počátku jde o 8 čidel pro měření polétavého prachu, CO2 a VOC, které jsou zapojena do senzorického systému vyhodnocující znečištění ve městě. Systém je nyní v testovacím režimu, však již brzy by měla být k dispozici první data. Poté Vám doplníme další info o celém systému.
 • Byla aktualizována směrnice pro příspěvkové organizace, od které se očekává šetrnější nakládání s příspěvky a transparentnější hospodaření.
 • Podařilo se nově zřídit Komisi pro komunikaci s osadními výbory, která přispívá k lepší komunikaci mezi okrajovými částmi, které spadají do působnosti města.
 • Piráti se mohou pyšnit splněním dalším z předvolebních slibů, zřízením městských jeslí. Od 1. ledna 2020 vznikne nová dětská skupina pro 12 dětí. Město tak chce přispět a podpořit mladé maminky, které se chtějí dříve vrátit do zaměstnání. Na vzniku této dětské skupiny se nejvíce podílela místostarostka D. Hebnarová.

Mimo výše jmenované splněné body z předvolebního programu se podařilo také mnoho věcí, které jsou součástí koaliční smlouvy (programového prohlášení). Jedná se proto o zásluhu celé koalice nikoliv jen pirátských zastupitelů, za tuto spolupráci jim patří velké díky.

 • Během letních prázdnin se začne pracovat na novém portálu města Kroměříže, který by měl mít v sobě zakomponován portál občana, ankety a participativní rozpočet, díky čemuž se lépe podaří Pirátům vtáhnout občany do rozhodování.
 • Piráti dále pracují na novém systému parkování s využitím chytrých technologií pro snadnější parkování. Kromě toho budou rozšířeny parkovací zóny a změněny ceníky pro rezidentní a firemní auta. V brzké době také započne výstavba parkovacího domu, kterému bylo vydáno stavební povolení.
 • Společně s koaličními kolegy se na radnici pracuje i na optimalizaci MHD, kdy by mělo v ideálním scénáři dojít k rozšíření hromadné dopravy i do okrajových částí.
 • Vedení města jedná o možném zřízení městského útulku pro kočky a podpory pro stávající soukromý útulek pro kočky.
 • V dohledné době bude vyhlášeno otevřené výběrové řízení na zřízení workoutového hřiště, které bude umístěno na Hanáckém náměstí a bude sloužit tomuto oblíbenému sportu.
 • Aby nedocházelo k nesmyslným miliónovým odměnám, jako v minulých letech v akciové společnosti VaK Kroměříž, tak se Vratislav Krejčíř stal členem představenstva této společnosti bez nároku na jakoukoliv odměnu! Piráti budou dále usilovat o snížení odměn na nižší úroveň obvyklou ve Zlínském kraji ve Vodovodech a kanalizacích Kroměříž

„Jsme rádi, že jsme spolu s koaličními partnery dotáhli za tak krátkou dobu několik vytyčených cílů do konce. V koalici panuje velká shoda, proto se nám daří prosazovat naše programové priority. Věřím, že na konci volebního období za námi zůstane spousta odvedené práce,“ ukončil místostarosta Vratislav Krejčíř.

Odvedená práce jde vidět na každém kroku, avšak Piráti pracují i tam, kde to první pohled vidět není. Členové MS Kroměříž jsou členy různých komisí, kde odvádí velmi cennou a poctivou práci, kterou následně zastupitelé přetvoří v hmatatelný výsledek.

Nekončíme, pracujeme dál. Jsme Piráti, držíme kurz.

Autor článku

Jaromír HorkýJaromir Horky

Jaromír Horký

Krajská mediální spojka, psavec, kontakt pro média

+420 774 942 021
jaromir.horky@pirati.cz

Navrhni úpravu