Představení kandidátů pro komunální volby 2018 - Hynek Polášek

26. 08. 2018
Představení kandidátů pro komunální volby 2018 - Hynek Polášek
Představení kandidátů pro komunální volby 2018 - Hynek Polášek

Ahoj všem občanům a voličům. Jmenuji se Hynek Polášek, narodil jsem se před 31 lety a vyrůstal v kopcích nad Kroměříží. Láska k technice mě provedla přes bývalé učiliště PALu až k práci v informatice na Vysokém učení technickém v Brně.

A právě praxe v oblasti informatiky ve státních institucích mě přivedla k myšlence, že je velmi důležité, aby v dnešní době, kdy se největším bohatstvím stávají data, byli odborníky ti, kteří nakonec schvalují zakázky a rozhodují o nich. Je třeba změnit přístup k datům, aby nedocházelo k odtoku gigantických balíků peněz. Změna musí nastat nejen na národní úrovni, ale také na úrovni lokální. Je třeba vést úředníky k tomu, aby si zvykli, že jim i radním města bude vidět pod ruce, že je jejich práce transparentní.

S Piráty spolupracuji téměř po celou dobu jejich existence. A je to pro mě z výše uvedených důvodů zcela přirozené. Po téměř deseti letech mě přesvědčili o svých principech, o transparentnosti, její užitečnosti a realizovatelnosti. Nejlepším důkazem jsou města, jejichž obyvatelé již Pirátům důvěru dali.

Pokud mi umožníte pro Kroměříž pracovat, bude má práce odvedena tak, abych jednou, až se nakonec setkám s Karlem Krylem, mohl o Kroměříži hovořit jako o místě, kterému by odpustil nepěkné dětství a kde by se klidně narodil znovu.

Naše generace má náskok v tom, že už automaticky chceme mít informace snadno dohledatelné. Pro nás už je transparentnost hudbou přítomnosti.

Autor článku

Vratislav KrejčířVratislav Krejcir

Vratislav Krejčíř

předseda MS KM, místostarosta města Kroměříž, hrdý otec a optimista

+420 776 666 144
vratislav.krejcir@pirati.cz

Navrhni úpravu