Voda patří obcím

20. 09. 2018
Voda patří obcím
Voda patří obcím

Voda patří obcím.

Dlouhodobě se v Kroměříži hovoří o situaci kolem VaK Kroměříž. Jedná se o jedno z klíčových témat komunální politiky. Piráti Kroměříž jednoznačně zastávají názor, že je nezbytně nutné, aby si město spolu s ostatními obcemi, které VaK Kroměříž zásobuje pitnou vodou, ponechalo rozhodovací práva a obhajovalo své postavení ve vodárně.

Rozhodně uděláme vše pro to, abychom nedopustili privatizaci zisků z vody, jak se tomu stalo např. ve Zlíně. Zasadíme se o zachování nejnižší možné ceny vodného a stočného.

Autor článku

Vratislav KrejčířVratislav Krejcir

Vratislav Krejčíř

předseda MS KM, místostarosta města Kroměříž, hrdý otec a optimista

+420 776 666 144
vratislav.krejcir@pirati.cz

Navrhni úpravu