Opatření města Kroměříž proti šíření koronaviru

13. 03. 2020
Opatření města Kroměříž proti šíření koronaviru
Opatření města Kroměříž proti šíření koronaviru

Po krátké informaci našeho pirátského místostarosty Vratislava Krejčíře o konání Krizového štábu, Vám přinášíme pár informací, které se týkají občanů Kroměříže. Krizový štáb byl svolán na základě vyhlášení stavu nouze, který platí na celém území celé ČR. Konal se od 9 hodin na Městské policii.

Členové krizového štábu se shodli, že všechna opatření přijatá státem mají smysl a budeme tak minimalizovat rizika nákazy koronavirem. „Bude to bolet, ale bez zpřísnění opatření včetně nouzového stavu by situace byla brzo mnohem horší. Prosím, pomáhejme si, buďme solidární a vše zdárně zvládneme. Žádný strach! Respektujte prosím opatření v zájmu svém i ostatních lidí,“ řekl pirátský místostarosta Kroměříže Vratislav Krejčíř.

Opatření, které jsou aktuální pro město Kroměříž-

 • Kvůli ochraně řidičů MHD byl pozastaven prodej jízdenek u řidiče - cestující MHD musí nastupovat a vystupovat prostředními a zadními dveřmi.
 • Město Kroměříž požádalo rodiče, aby si zajistili hlídání a nevodili děti do školek, ostatním dětem budou pracovníci mateřských škol od pondělka měřit teplotu. Pokud ji bude mít zvýšenou, bude odesláno domů.
 • Základní, střední, vyšší odborné i umělecké školy zůstavají uzavřené až do odvolání.
 • Je zakázán vstup na sportoviště, do posiloven, na koupaliště, do wellness zařízení a saun, hudebních a společenských klubů, knihoven či galerií.
 • Mezi 20:00-06:00 je zakázán vstup do restaurací, barů a hospod.
 • Jsou zakázány akce s účastí více než třiceti lidí vyjma pohřbů a zasedání orgánů veřejné moci či soudů.
 • Jsou uzavřena všechna městská sportoviště, Knihovna Kroměřížska, Dům kultury, kino Nadsklepí i turistické informační centrum.
 • Jsou zakázány návštěvy nemocnic a také všech objektů Sociálních služeb města Kroměříže.
 • Radnice vyzvala občany, aby na městský úřad chodili jen v nutných případech.
 • Omezen na maximálně 25 bude počet osob, které se budou účastnit svatebního obřadu v obřadní síni na kroměřížské radnici.
 • Je zrušeno veřejné fórum k prioritám města, které se mělo konat 17. března.

Na krizovém štábu bylo 34 lidí, kteří patří mezi zástupce významných institucí a také zástupci všech záchranných složek. Každý popsal opatření, popř. současnou situaci.

Nejdůležitější jsou nyní zdravotnické služby, které jsou připraveny na odběry vzorků. Pořídili k tomu venkovní buňku , tak aby vzorky odebírali mimo vnitřní prostory nemocnice. Dle zpráv záchranné služby jsou připraveni pomoci nakaženým osobám, kdy ale musí omezit svoz pacientů, kteří se na ně obrací třeba s bolestmi břicha a dalšími méně závažnými obtížemi. Ředitel Kroměřížské nemocnice také zmínil, že všechny případy onemocnění budou sváženy do nemocnice v Uherském hradišti, ale nemocnice v Kroměříži bude připravena přijímat je i do své péče, pokud se kapacita naplní.

Policie bude kontrolovat nařízení, které přišlo s opatřením nouzového stavu. Tak aby se opravdu dodržovalo uzavření veřejných prostor a také dodržování zákazu akcí nad 30 lidí. Tento zákaz se nevztahuje na schůze a zasedání orgánů veřejné moci či soudů nebo na pohřby.

Proto kvůli výše uvedených informacím připomínáme povinnost každého občana, který přijel z vládou označených zemí za rizikové informovat lékaře a zůstat v karanténě a také povinnost všech občanů, pokud takový přijíždějící se nenahlásí lékaři a v karanténě nezůstane tuto skutečnost nahlásit Policii ČR. „Musíme si uvědomit, že chráníme především sebe, své blízké a okolí. Musíme strpět bolest těchto opatření, aby mohlo být brzy vše v normálu,“ dodal Krejčíř.

Podle radnice by občané měli nad rámec nařízených opatření ve vlastním zájmu omezit pohyb ve veřejném prostoru a také návštěvy, a to včetně návštěv příbuzných.

Autor článku

Jaromír HorkýJaromir Horky

Jaromír Horký

Krajská mediální spojka, psavec, kontakt pro média

+420 774 942 021
jaromir.horky@pirati.cz

Navrhni úpravu