Kroměříž se po letech dočká investic do sportu

27. 11. 2019
Kroměříž se po letech dočká investic do sportu
Kroměříž se po letech dočká investic do sportu

Piráti spolu s koaličními partnery pokračují v otevřené práci na radnici, pořádají veřejná setkání a také veřejné dotazníky na určité témata. Naposledy se občané sešli v úterý 26. listopadu diskutovat novou koncepci sportu pro Kroměříž.

Pro tvorbu tohoto dokumentu bylo využito hned několik nástrojů - komparace sportovních zařízení, rozhovory se zástupci sportovních klubů, ale také dotazníkové šetření mezi občany. „Jsem rád, že nová koncepce sportu nebude zhotovena na základě domněnek, ale bude podložena skutečnými potřebami občanů a sportovních klubů. Věřím, že se nám díky této studii podaří v budoucnu podporovat sport efektivněji než tomu bylo doposud,” komentoval plán koncepce sportu pirátský zastupitel Petr Stoklasa.

Z veřejného setkání s občany a zhotovitelem koncepce vyplynulo, že město Kroměříž musí v následujících letech investovat do nové multifunkční sportovní haly, rekonstrukce bazénu či hokejové plochy. V neposlední řadě se investic dočká také pionýrská louka nebo fotbalový oddíl.

Plán rozvoje sportu by měl obsahovat základní zásady, kterými se musí obec při činnosti v oblasti sportu řídit, vymezovat základní potřeby obce v oblasti sportu, oblasti podpory sportu z rozpočtu obce, priority pro projekty zaměřené na podporu sportu pro všechny, zdravotní prospěšnost sportu a na osvětu v oblasti sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany obce. Tento plán musí být v souladu s plánem státní politiky ve sportu schválenou vládou České republiky.


Autor článku

Jaromír HorkýJaromir Horky

Jaromír Horký

Krajská mediální spojka, psavec, kontakt pro média

+420 774 942 021
jaromir.horky@pirati.cz

Navrhni úpravu