Posíláme otevřený dopis zastupiteli Motyčkovi ve věci hlasování o krajské nemocnici

24. 02. 2020
Posíláme otevřený dopis zastupiteli Motyčkovi ve věci hlasování o krajské nemocnici
Posíláme otevřený dopis zastupiteli Motyčkovi ve věci hlasování o krajské nemocnici

Otevřený dopis pro PhDr. Pavla Motyčku Ph.D.

Vážený pane Motyčko, zcela jistě si uvědomujete, že za pozici krajského zastupitele vděčíte svým voličům. Převážná část Vašich voličů je z Kroměříže, a ti samí voliči Vás také zvolili do zastupitelstva města Kroměříž, v komunálních volbách 2018. Proto dovolte, abychom Vám touto otevřenou formou dopisu položili několik otázek, protože i občany z Kroměříže budou jistě Vaše odpovědi zajímat.

1. Rozhodoval jste se při schválení výstavby nové nemocnice, i jako zastupitel města Kroměříž, nebo pouze jako krajský zastupitel a člen krajské koalice vedené hejtmanem?

2. Měl jste v době hlasování relevantní informace o způsobu financování celé této investice, které Vás přiměly k hlasu PRO výstavbu nové nemocnice, a můžete tyto informace poskytnout veřejně?

3. Vnímáte Vy osobně takto zařazený bod jednání krajského zastupitelstva v souladu se zákonem? A vnímáte tento krok vůči občanům i opozici jako běžnou politickou kulturu?

4. Jste si vědom skutečnosti, že sloučení všech nemocnic v kraji pod jednu a.s., a jedno IČZ, se může negativně odrazit na dalším vývoji v nemocnici Kroměříž, stejně jako může mít tato koncepce za následek omezení rozsahu poskytované zdravotní péče v Kroměřížské nemocnici?

5. Prostudoval jste si řádně před hlasováním krajského zastupitelstva předloženou studii proveditelnosti projektu NKNTB, nebo jste se o tomto dokumentu poradil s odborníky? Popř. kterými?

6. Dokážete ubezpečit obyvatele Kroměříže a spádové oblasti o tom, že nedojde k omezení péče v Kroměřížské nemocnici a naopak do ní bude dále kraj investovat? ## Děkujeme za Vaši písemnou odpověď.

Vratislav Krejčíř - zastupitel a místostarosta města Kroměříže

Petr Stoklasa - zastupitel města Kroměříže

Autor článku

Vratislav KrejčířVratislav Krejcir

Vratislav Krejčíř

předseda MS KM, místostarosta města Kroměříž, hrdý otec a optimista

+420 776 666 144
vratislav.krejcir@pirati.cz

Navrhni úpravu