Hejtmanovo setkání s veřejností o nové krajské nemocnici v Kroměříži, aneb hašteření s HATEmanem.

22. 02. 2019
Hejtmanovo setkání s veřejností o nové krajské nemocnici v Kroměříži, aneb hašteření s HATEmanem.
Hejtmanovo setkání s veřejností o nové krajské nemocnici v Kroměříži, aneb hašteření s HATEmanem.

Setkání s hejtmanem Čunkem v hotelu U Zlatého kohouta v Kroměříži se účastnila necelá stovka lidí z Kroměříže a okolních obcí. Je těžko říci, jestli toto vrchního představitele kraje zaskočilo či nikoli, ale každopádně nabídky kroměřížské radnice na poskytnutí větších a vhodnějších prostor zkrátka nevyužil. Spekulovat o tom, zda to byl záměr, asi nemá smysl.

Plánovanou prezentaci o výstavbě a výhodách nové krajské nemocnice, přijeli představit spolu s hejtmanem také ředitel Zlínské nemocnice MUDr. Maráček a bývalý manažer společnosti Penta pan Martin Šamaj. K prezentaci samotné však ani nedošlo. Příčina je v tomto případě naprosto zřejmá. Hejtmanovo odvolání ředitelky nemocnice KM paní Mergenthalové, které bylo podpořeno arogancí vůči dotazům zdravotníků i veřejnosti, mělo za následek přeskočení všech plánovaných bodů. Hned na začátku setkání tedy započala diskuze.

Atmosféra v salónku hotelu byla chvílemi hodně vyhrocená, ale to se vlastně dalo čekat. Pokud vezmeme v úvahu, že cca 30 % zúčastněných občanů bylo v důchodovém věku, a těm jde o poskytování zdravotní péče v místě bydliště asi nejvíce, k tomu přičteme dalších zúčastněných 30 % zdravotníků, 20 % místních politiků a 20 % lidí v produktivním věku, tak se není čemu divit.

Jiří Čunek tak téměř nepřetržitě musel při setkání s občany odpovídat na otázky, se kterými se při své předešlé ,,tour“ ve Vsetíně, Zlíně a Uherském Hradišti, rozhodně nesetkal. Asi hlavním oříškem pro něj, tak byly dotazy spojené s odvoláním bývalé ředitelky Mergenthalové. Tato debata eskalovala do fáze, kdy se Jiří Čunek pronesl velmi emočně vypjatě: ,,Důvod nebudeme nikdy nikomu sdělovat, nikdy chápete?!“. Nikdo nechápe a tím pochybnosti o odvolání bývalé ředitelky narůstaly. Následně z úst hejtmana padlo, že zrušení lůžek na očním oddělení navrhla sama paní ředitelka. Následným vystoupením paní Mergenthalové a reakcí MUDr. Maráčka, se ukázala opět nepravda, jenž hejtman pronesl ze svých úst.

Nicméně i tak zde na setkání padlo spoustu zajímavých faktů, tak si je pojďme shrnout. Hospodářské výsledky nemocnic Zlínského kraje jsou rozdílné. Nejlépe na tom je nemocnice v Uherském Hradišti, následuje Kroměřížská nemocnice a.s., Vsetínská nemocnice, a ekonomicky nejhůře je na tom KNTB ve Zlíně. Záměr sloučit všechny nemocnice zřizované krajem, do jedné akciové společnosti je tak z našeho hlediska zarážející.

Stejně tak se musíme pozastavit nad záměrem kraje, kdy výstavba nové krajské nemocnice má vzniknout ve formátu jednolůžkových pokojů, s kapacitou 445 lůžek, jenž nemá v současné Evropě obdoby (nutno podotknout, že stávající nemocnice má 463 lůžek). Projekt na modernizaci stávají nemocnice je vyčíslen na 9,3 mld., přičemž výstavba nové nemocnice má podle velmi nepodložených projektů vyjít na 8 mld. (dle názorů nezávislých odborníků, je tato částka na výstavbu nové nemocnice podhodnocena řádově asi o 2 až 4 mld). Hejtmana Čunka jsme se třeba zeptali, proč nevyhlásil veřejnou architektonickou soutěž, třeba i mezinárodní, na projekt takového významu jak on sám prohlašuje. Současně náš člen podotkl, že nemá pravdu v tom, že se za poslední desetiletí v Evropě nepostavila žádná nová nemocnice a jako příklad dal novou nemocnici ve Švédsku. Na to prohlásil hejtman, že se významově jedná o úplně něco jiného, protože tam se stavěla nová fakultní nemocnice (jeho argument nedává smysl už jen tím, že FN je podstatně složitější a dílem významnější, než krajská nemocnice, a tudíž by pro autory neměl být problém navrhnout prakticky menší nemocnici).

Další a podstatnou kapitolou v celé věci, je způsob financování realizace celého projektu. Kraj už teď dopředu počítá s uspořenými financemi ve výši 3 mld. korun v následujících třech letech. Ke stávajícím 1,2 mld., které má kraj k dispozici, a údajně je na nic jiného nepoužije (tak snad nenastanou povodně, nebo sucho do kterých by kraj musel prioritně investovat ,,ušetřené peníze“). Dále počítá Zlínský kraj s finanční podporou státu z národního investičního plánu. Zde je nutno zmínit nejnovější prohlášení vlády, kdy se počítá hlavně s výstavbou infrastruktury a nutnými úsporami díky důchodové reformě. Nasnadě je tedy otázka zbylého dofinancování celého projektu. Úvěr? Vstup soukromého investora? Bude tím investorem Penta? A pokud bude soukromý investor mít v rukách jednu akciovou společnost, do které budou spadat i menší přidružené nemocnice? Nebude se snažit o centralizaci výkonu a minimalizaci nákladů – tudíž zrušení a přesun některých poskytovaných úkonů do krajské nemocnice? Dnes hejtman Čunek tvrdí, že toto nehrozí. Ale obáváme se, že pan Čunek není jasnovidec, a navíc už jsme se mohli v minulosti přesvědčit o jeho ne-schopnostech.

Proto náš postoj k celému projektu výstavby nové nemocnice, nebo celkové navrhované koncepci zdravotnictví ZLK, je spíše skeptický. Obzvlášť ve chvíli, kdy koncepce není vypracována, ale už jsou plány výstavby nové nemocnice.

Budeme se dále dotazovat, a budeme dále stát za veřejným zájmem občanů okresu Kroměříž.

Jsme Piráti a držíme kurz!

Odkaz na video: https://www.facebook.com/vratislav.krejcir.kromeriz/posts/363578287568822

Autor článku

Navrhni úpravu