Je Kroměřížská nemocnice opět v ohrožení? (1. část)

09. 02. 2018
Je Kroměřížská nemocnice opět v ohrožení? (1. část)
Je Kroměřížská nemocnice opět v ohrožení? (1. část)

(1. část ze série článků o nemocnici v Kroměříži)

Ve čtvrtek 8. února 2018 navštívil Kroměříž hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. Návštěva to však nebyla neformální a srdečná. Hejtmana na jednání Zastupitelstva města Kroměříže pozvala Rada města Kroměříže (na základě usnesení z 83. schůze konané dne 25. ledna 2018).

Pozornému čtenáři dokumentů a informací z naší radnice neuniklo, že se začíná „dít něco nekalého“ okolo Kroměřížské nemocnice a.s. A právě to „něco“ bylo pro členy Rady natolik znepokojivé, že vyzvala hejtmana, aby „vysvětlil a jasně formuloval“ další fungování naší nemocnice. Právě se totiž vytváří nová koncepce řízení zdravotnictví ve Zlínském kraji (dokument Základní směry řízení nemocnic založených Zlínským krajem pro období 2018 – 2020) a do chodu nemocnice by díky tomu mohlo být v budoucnu výrazně zasaženo. Razantní změny ve zlínském zdravotnictví už v prosinci loňského roku předznamenával Čunek v rozhovoru pro idnes.cz. Hovořil tehdy o zásazích do ortopedie, kdy ve zrušení ortopedických oddělení spatřoval nástroj zkvalitnění ortopedické operativy a péče v našem kraji. Opětovně se projednává kroměřížské oční oddělení. V ohrožení se znovu ocitá naše porodnice? MUDR. Sehnalová na svém webu na její obranu uvádí, že v posledních letech bez problémů dosahuje počtu 600 porodů ročně, které požaduje zdravotní pojišťovna. Pevně doufáme, že hrozba nesoucí se nad místní porodnicí byla již v minulosti, kdy se proti tomuto kroku zvedli nejen naši zastupitelé, ale i občané města, zažehnána. Na zastupitelstvu pak zaznívá i možnost zrušení kroměřížské dětské operativy.

Naznačované kroky jsou pro Radu města Kroměříže zcela jasně „v rozporu se zajištěním dostupné, kvalitní a bezpečné zdravotní péče v našem regionu“. A ačkoliv se prozatím jedná pouze o jakousi první verzi, se kterou se bude dále pracovat, její směr znepokojil zastupitele města Kroměříže natolik, že se Jiří Čunek ocitl pod palbou oprávněných a jemu jistě nepříjemných otázek našich zastupitelů. V roli mlžícího a od tématu odbočujícího politika obstál Jiří Čunek na výbornou, jasné a konkrétní odpovědi se tazatelé nedočkali. Hlavními oponenty se hejtmanovi stali zastupitelé MUDr. Richard Kreml a MUDr. Olga Sehnalová, MBA. Ta se na svých webových stránkách k problematice vyjádřila už začátkem ledna 2018. Zcela logicky odmítá Čunkovo „arogantní sdělení, že pacienti budou jezdit za péčí nikoliv obráceně“.

Problémem celé věci je také početně slabé zastoupení Kroměříže v Zastupitelstvu Zlínského kraje, jehož jediným členem za Kroměříž je PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. Rada města proto na hejtmanovi požaduje, aby byli kroměřížští zástupci přizváni a začleněni do tvorby nové koncepce.

Více informací by nám i našim čtenářům přineslo přesné znění onoho koncepčního dokumentu, ten však nebyl ani Zlínským krajem ani městem Kroměříž zveřejněn. Pokud se nám podaří jej sehnat a prostudovat, budeme vás o plánovaných změnách informovat blíže. Zveme vás – pojďte s námi na zasedání Zastupitelstva města Kroměříže ve čtvrtek 15. února 2018 v 17:30, které bylo k projednání Koncepce zdravotnictví Zlínského kraje mimořádně svoláno. My tam budeme určitě!

Odkazy: Usnesení z 83. schůze Rady města Kroměříže (http://www.mesto-kromeriz.cz/urad/dokumenty-a-informace/verejne-dokumenty/usneseni-rady-mesta/) Podklad k jednání Zastupitelstva města Kroměříže (http://verejne.mesto-kromeriz.cz/zmk-pro-obcany/download.files.php?url=2014-2018%2FXXXIII%2F04-02+Koncepce+zdravotnictv%C3%AD+Zl%C3%ADnsk%C3%A9ho+kraje+.pdf&ref=zastupitelstvo) Rozhovor s hejtmanem Jiřím Čunkem (https://zlin.idnes.cz/jiri-cunek-hejtman-nemocnice-zlin-dlk-/zlin-zpravy.aspx?c=A171218_371306_zlin-zpravy_ras) Článek zastupitelky MUDr. Olgy Sehnalové, MBA (http://www.sehnalova.cz/clanek/za-nemocnici-v-kromerizi-budu-bojovat-2018-1-5.html)

Autor: Linda Švrčinová (Mediální odbor MS Piráti Kroměříž)

Autorka článku

Navrhni úpravu